This site uses cookies to help us provide quality services. Using our services, you consent to the use of cookies.

[NL] Jonge bromfietsers maken minder brokken

447 Jonge bromfietsers maken minder brokken Geplaatst op: 2006-02-13 08:25:05 Gewijzigd op: 2006-02-13 08:25:58 Hits: 677

Jonge bromfietsers maken veel minder brokken dan een paar jaar geleden. Dat blijkt uit de bromfietsstatistiek van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS). Tussen 2001 en 2002 veroorzaakte nog bijna één op de vier brommerrijders van zestien jaar schade. In de periode tussen 1 mei 2004 en 1 mei 2005 is die kans teruggelopen naar ongeveer één op veertien, een daling van de schadekans met maar liefst 18 procentpunt.

De laatste bromfietsenquête van het CVS ging over de periode 1 mei 2001 tot 1 mei 2002. In de tussentijd heeft het rekenbureau geen rapportage gepubliceerd, doordat de representativiteit te laag was om een betrouwbaar beeld te geven. Aan de vernieuwde rapportage, die de periode tussen 1 mei 2004 en 1 mei 2005 beslaat, deed wél weer een meerderheid mee. De deelnemende verzekeraars verzekeren naar schatting 84 procent van het totale brommerpark.

Daling bij alle leeftijdscategorieën
Doordat de enquête is aangepast, is een één-op-één vergelijking niet op alle punten mogelijk, maar de belangrijkste kerncijfers kunnen wel worden vergeleken. Zo blijkt dat de schadefrequentie bij alle leeftijdscategorieën aanzienlijk is afgenomen ten opzichte van de vorige bromfietsrapportage, met name bij jonge bromfietsers. De gemiddelde schadekans bedraagt 1,74 procent, terwijl dat drie jaar geleden nog ruim vier procent was. De afname wordt ook bevestigd door cijfers van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer. In 2001 werden nog 2.100 ziekenhuisgewonden geregistreerd als gevolg van een bromfietsongeval; in 2004 is dit aantal gedaald tot 1.500, een afname van bijna dertig procent. De daling is ook hier met name bij jonge bromfietsers zichtbaar.

Verklaring
Een verklaring voor de afnemende schadefrequentie kan volgens CVS-projectleider Fred Treur worden gezocht in twee aspecten: het feit dat brommers op de weg rijden (en niet meer op het fietspad) en de invoering van het brommercertificaat. “Toch is dit geen specifieke verklaring voor de daling tussen 2001-2002 en 2004-2005, aangezien brommers al sinds 2000 op de weg rijden en het brommercertificaat medio jaren negentig werd ingevoerd”, zegt hij. “Het kan zijn dat de twee maatregelen pas later effect zijn gaan sorteren, maar een afdoende verklaring is het niet. Wel zien we de trend van een dalende schadefrequentie ook terug bij personen- en vrachtauto’s, al is de daling bij bromfietsen forser.”

Stijging schadebedrag
Hoewel de schadekans aanzienlijk is gedaald, is het schadebedrag gestegen. In de statistiek over 2001-2002 bedroeg het gemiddelde schadebedrag per claim nog 1.229 euro; nu ligt dat bedrag op 1.625 euro, een stijging van maar liefst tien procent per jaar. Deze stijging is volgens Treur het gevolg van inflatie, maar ook van een relatief grotere afname van het aantal kleine schaden, waardoor het gemiddelde schadebedrag toeneemt.

Bron: Verkeershandhaving.nl

Please log in or register for free to comment!

Category: