This site uses cookies to help us provide quality services. Using our services, you consent to the use of cookies.

Change in Privacy Statement and TOS page

TOS and Privacy Statement

Small amendments, concering item 3.9 being added regarding FLoC and the text has been translated to various languages. That is all, nothing serious. Thanks! :)

EDIT: Item 4.1 has also been changed. To hell with Google Analytics.

Pequeñas modificaciones, en relación con el punto 3.9 que se ha añadido sobre el FLoC y el texto se ha traducido a varios idiomas. Eso es todo, nada grave. Gracias. :)

Pequenas alterações, sendo aditado o ponto 3.9 concomitante relativo à FLoC e o texto foi traduzido para várias línguas. Isto é tudo, nada de grave. Obrigado! :)

Petites modifications, notamment l'ajout du point 3.9 concernant le FLoC et la traduction du texte en plusieurs langues. C'est tout, rien de grave. Merci ! :)

Kleine Änderungen, die den Punkt 3.9 bezüglich FLoC betreffen, wurden hinzugefügt und der Text wurde in verschiedene Sprachen übersetzt. Das ist alles, nichts Gravierendes. Vielen Dank! :)

小さな修正点としては、FLoCに関する項目3.9が追加されたことと、テキストが様々な言語に翻訳されたことが挙げられます。以上、大したことはありません。ありがとうございます。:)

Parts list for Honda CD125A has been uploaded!

Thanks to Michael, the proud owner of a Honda CD125A which is the "brother" of my CD, there is a parts list for the 1967 Honda CD125A available! Brother, you say? Yes! Mine is in The Netherlands, Michael's is in Australia and the frame number difference is 188. Yes, it's that close, yet the bikes are so far from each other! Isn't it awesome? :D

Maintenance time! [Completed]

Some maintenance will be done in the background to improve the speed of the website.
Not sure IF it works, but any improvement is better than the current situation. :D

EDIT: Hmm. So far i seem to be missing a few things after starting to cache data. 
EDIT2: Okay, that is fixed. More maintenance shall be done during the night. Thanks! <3

[NL] Helmplicht voor alle snorfietsers

Het tijdperk van helmloos rijden is voorbij! Mede met dank aan die pipo's op die opgevoerde tupperwarebakken. Anderzijds is een schedel niet echt bestand tegen een stoeprand of lantaarnpaal, al is het maar 25km/u.

disco-helm-helmplicht-voor-snorfietsers-2022
Saus: Natalina

Alle snorfietsers moeten vanaf 1 juli 2022 verplicht een helm dragen. De verwachting is dat hiermee het aantal verkeersdoden en –gewonden onder snorfietsers omlaag gaat. De ministerraad heeft er mee ingestemd dat minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat dit voorstel aan de Tweede Kamer zendt.

Dit betekent dat alle snorfietsers en passagiers dan net als alle bromfietsers een helm op moeten. Een snorfiets herken je aan een blauwe kentekenplaat, een bromfiets heeft een gele kentekenplaat.

Verschillende partijen en snorfietseigenaren hebben aangegeven een motorfietshelm te zwaar en te weinig ventilerend te vinden voor sommige soorten snorfietsen. Daarom heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat TNO laten kijken naar de veiligheid van een speed-pedelec-helm.

Als de uitkomsten van het onderzoek naar de veiligheid van een speed-pedelec-helm positief zijn dan is het voor snorfietsers dus mogelijk om niet alleen de bromfietshelm te kiezen, maar ook de speed-pedelec helm.

Naar verwachting zal de helmplicht 1 juli 2022 in werking treden. Zo heeft iedereen de tijd om een keuze te maken die past bij zijn of haar snorfiets.

 

Context: In the Netherlands you are allowed to ride a moper without a helmet as long as the speed is capped to 25km/h. Due to severe accidents caused by people making the mopeds run faster, therefore also behaving like a complete *sshole and the fact that a skull can also crack when a curb or laternposts hits it with 25km/h, the governmet decided to end these shennanigans and made wearing a helmet mandatory. (lovely run-away sentence, btw)

Latest Books/Magazines/Publications