This site uses cookies to help us provide quality services. Using our services, you consent to the use of cookies.

[NL] Rijervaringen met de Japanse Honda CS 90

honda cs90 01

De Honda CS 90 is een sportieve verschijning in de regionen van de lichte motorrijwielen en vertoont uiterlijk grote gelijkenis met de sportbromfiets die uiteraard een 50 cc motor beeft en tegelijk met de 90 cc motor in het begin van dit jaar werd geintroduceerd. 

De technische afdeling van de ANWB heeft een uitvoerig rijproefverslag gemaakt van deze CS 90 met 8 pk viertaktmotor en bovenliggende nokkenas. In dit verslag zijn tevens opgenomen een beschrijving van de constructie, raadgevingen voor het onderhoud en de technische gegevens. Voor belangstellende ANWB-leden is dit verslag gratis verkrijgbaar bij het ANWB-hoofdkantoor, Technische afd. Postbus 2200, Den Haag en alle andere kantoren. We geven hieronder de voornaamste conclusies van onze rijervaringen weer.

Deze Honda is niet "groot", en daarom viel het ons in de eerste plaats op dat ook de berijders van doorsnee Nederlands formaat tot een ontspannen rijhouding kwamen, waarbij de bedieningsorganen goed voor de band en de voet lagen. Prettig was het brede zachte dubbelzadel en de goede aansluiting van de bovenbenen op de typisch gevormde tank.

De koppeling werkt uiterst licht en soepel. Persoonlijk hebben wij steeds de voorkeur gegeven aan het gebruik van het voorste gedeelte van het scbakelpedaal. Het hak/teenpedaal heeft een zeer korte slag. De 1e versnelling is naar beneden, 2, 3 en 4 naar boven. Het schakelen zelf gaat al naar gelang het talent van de berijder meer of minder geruisloos. Enig klikken bij het op en terugschakelen van en naar de laagste versnellingen blijft evenwel hoorbaar. Het vinden van de vrijstand tussen de 1e en 2e versnelling was geen eenvoudige zaak. Na ca. 500 km ging het iets beter, doch de "altijd prijs methode" nl. het enkele meters voor stilstand "vrij" zetten bleek toch de meest bruikbare oplossing. De motor heeft gedurende de gehele testperiode over ruim 1000 km uitstekend gelopen. Hoewel de primaire tandwieloverbrenging met rechte tanden onder bepaalde omstandigheden hoorbaar is, kan de motor in het algemeen genomen mechanisch geruisloos worden genoemd. Mede door de effectieve uitlaatdemping was het stationair draaien voor een ieder die in de buurt was, bv. vooral bij een stoplicht, beslist een verrassing. Op hoge toeren was het uitlaatgeluid goed hoorbaar, -doch niet storend.

honda cs90 02Het sportstuur met de goed geplaatste bedieningsorganen em de precies in het gezichtsveld liggende km-teller/snelheidsmeter. Links de dimschakelaar met de hoorndrukknop, rechts de knipperlichtschakelaar.

In de 1e, 2e en 3e versnelling is de trekkracht aanzienlijk. Van stilstand tot 60 km/ uur noteerden wij met een niet te zware berijder 10 sec. Het ,,overdrive"-karakter van de 4e versnelling komt eigenlijk alleen op de buitenweg tot zijn recht. Als minimum snelheid in de 4e versnelling geldt 60/65 km/uur.

honda cs90 03De compacte motor met de kleine cilinder en grote
cilinderkop heeft een vermogen van 8 pk bij 9500 omw/min.

Voor sportief rijden liggen, de schakelsnelheden voor de 1e, 2e en 3e versnelling bij 30, 50 en 70 km/uur. In de buitenwijken van de bebouwde kom is de 3e versnelling ideaal. Indien de motor flink toeren maakt, (volgens de fabrikant zou het plafond bij 9500 omw.p.min. liggen), loopt hij volkomen trillingvrij. Pas wanneer met te weinig toeren voor de ingeschakelde versnelling wordt gereden, treedt enige lichte trilling op. Voor ons gevoel geven de, op de snelheidsmeter geplaatste strepen voor de verschillende versnellingen iets te lage minimum snelheden aan. Bij sportief rijden en een passend gebruik van de versnellingen lijkt het toerental onbegrensd. Het is beslist een prestatie om met 90 cc cilinderinhoud onder niet al te ongunstige omstandigheden 95 echte km per uur te kunnen bereiken. De stuurkwaliteiten, de handelbaarheid en de wegligging kunnen zonder meer uitmuntend genoemd worden. In korte en ruime bochten is het geheel niet uit het spoor te krijgen. Ook op topsnelheid zou men met losse handen kunnen rijden.

Het een en ander is mogelijk geworden door het zeer stijve frame, de solide achtervork, het doelmatige bandenprofiel in combinatie met een loopvlakrubber van de juiste samenstelling. De voorwielvering reageert voortreffelijk. Opmerkelijk is het geringe duikeffect bij sterk afremmen. Voor een zware bestuurder is de achtervering wellicht iets te soepel. De voor- zowel als achterrem zijn ruimschoots voor hun taak bemeten en met weinig kracht effectief te bedienen. Alleen de maximum vertraging van de voorrem is met 4.0 m/sec2 reeds voldoende om royaal aan de thans geldende wettelijke eis van 3.86 m/sec2 te voldoen. Met de door een remstang bediende achterrem kan een vertraging van 4.1 m/sec2 worden bereikt. Beide remmen tegelijk geven een remvertraging van 6.2 m/sec2 waarmede dit motorrijwiel nu reeds voldoet aan de per 1 januari 1966 aan nieuwe motorrijtuigen gestelde eis van 4.5 m/sec2. De verlichting bestaande uit een duplolamp zonder stadslampje is ruim voldoende om ook 's avonds een behoorlijk tempo aan te houden.

honda cs90 04De olievulstop met peilstok, de uit het frame geschoven accu, de carburateur
met de chokeklep en aansluiting op het luchtfilter na het afnemen van het zijdeksel.

Gedimd heeft het voor deze cilinderinhoud niet aan een rijkskeur onderworpen koplicht enigszins het effect van een "sealed bearn" dus zonder de scherpe afscheiding tussen licht en donker. In de bebouwde kom kan het koplampbuis gemakkelijk iets naar beneden worden gericht. Het grote licht reikt behoorlijk ver en is goed gespreid. Het in bet huidige verkeer zo belangrijke achter- en stoplicht geven voldoende effect. De tellerklok is 's avonds verlicht, hetgeen het aanhouden van de 50 km grens vergemakkelijkt. De naald van de snelheidsmeter staat mooi stil terwijl de afwijking boven de 30 km/uur niet meer dan 5 km bedraagt. Vooral 's avonds in de stad zijn de knipperlichten bijzonder handig. Beslist jammer is het dat de schakelaar in de middenstand niet zwaar genoeg klikt, waardoor het gevaar voor verwarrende signalen niet denkbeeldig is. Het verbruik aan superbenzine is bescheiden. Al naar gelang de polsslag en het temperament van de berijder zal het gemiddelde brandstofverbruik tussen de 1 : 50 en 1 : 60 liggen.

Het motorblok is gedurende de testperiode volkomen droog gebleven. Uit het verschil tussen het door de fabriek opgegeven toelaatbaar totaal gewicht (196.5 kg) verminderd met het eigen gewicht (86.5 kg) blijkt duidelijk dat het niet de bedoeling is om op dit motorrijwiel met 2 volwassen personen en enige bagage naar het buitenland te gaan. Voor incidenteel duogebruik zijn duovoetrusten aanwezig. Door het uitnemen van de contactsleutel in de 0-stand zijn ook de claxon, de knipperlichten, de verlichting en het stoplicht uitgeschakeld. Daarnaast kan de contact sleutel ook voor het stuurslot worden gebruikt. Eenmaal hebben wij moeten lopen toen de reserve voorraad benzine geheel was opgebruikt met de kraan normaal open en eenmaal bleek dat er lucht in het bolletje van de duplolamp was gekomen.

honda cs90 05De op de krukas gemonteerde 6-polige wisselstroomgenerator en de op de nokkenas bevestidge
onderbreker. Met de merktekens op de rotor kan de ontsteking zuiver worden afgesteld.

Conclusie
Zeer handelbaar motorrijwiel voor sportief solo-gebruik. Voortreffelijke afwerking tot in details. De stabiel draaiende viertaktmotor is bijzonder pittig. Voor de sportieve motorrijder die er alleen op uittrekt en de Honda CS 90 daarnaast ook bij dagelijks economisch woon-werk verkeer in de stad en op de buitenweg wil gebruiken is dit Japanse motorfietsje à f 1.460,- een interessante candidaat.

Importeur: HONDA Motor N.V., Zenostraat 186, Rotterdam-24.

De Kampioen - Juli 1965

Please log in or register for free to comment!

Category: