This site uses cookies to help us provide quality services. Using our services, you consent to the use of cookies.

[NL] Benzine op de bon!

autoloze zondag

De oliecrisis van 1973 (ook wel de eerste oliecrisis genoemd) betrof een wereldwijd - kunstmatig gecreëerd - tekort aan aardolie. De crisis werd veroorzaakt door een aantal politiek gerichte acties van de Arabische olieproducerende landen, gericht tegen het Westen. De Arabische landen verhoogden de olieprijs met 70% en verminderden de olieproductie elke maand met 5%, zodat de prijs per vat explosief steeg. Tegen een aantal landen die Israël direct hadden gesteund bij de Jom Kipoeroorlog werd bovendien een volledige olieboycot ingevoerd. De Verenigde Staten en een aantal West-Europese landen waren de voornaamste doelwitten van deze boycot. De oliecrisis met zijn stijgende olieprijzen had wereldwijd grote invloed op de economie, omdat zoveel economische sectoren van olie afhankelijk waren. De crisis leidde tot stagflatie - een combinatie van stagnatie en inflatie. In 1979 ontstond er een tweede oliecrisis, ook wel aangeduid als de oliecrisis van 1979. Naast de Verenigde Staten was Nederland doelwit van de Arabische olieboycot. Dit was te wijten aan de opstelling in het conflict tussen Israël en de Palestijnen, waarin Nederland tot begin jaren zeventig een pro-Israëlisch standpunt innam. Het bleef echter niet bij symbolische steun aan Israël, want in 1973 leverde Nederland in het geheim wapens.

benzinebonnen

Daarnaast noopte het olietekort na het ingaan van de OPEC-acties de overheid tot energiebeperkingen. In Nederland werd die winter een aantal autoloze zondagen afgekondigd. De benzine werd bovendien gerantsoeneerd: autobezitters kregen benzinebonnen die ze bij het tanken zouden moeten inleveren. Er ontwikkelde zich onmiddellijk een hamsterwoede die her en der tot gevaarlijke situaties aanleiding gaf. In de Verenigde Staten mochten automobilisten met een oneven nummerbord alleen maar tanken op maandag, woensdag en vrijdag. De anderen, met een even nummerbord, mochten tanken op dinsdag, donderdag en zaterdag.

HondaBenzineopdebonkenmerken

Bromfietsen kregen een merkje ingeslagen. Wat dit precies inhield, zijn we nog aan het onderzoeken.

Toen de regering doorhad dat de maatregelen overbodig waren, werden de beperkingen opgeheven. De maatregelen waren bovendien weinig effectief. Om het rijverbod op autoloze zondagen te omzeilen, ging men al op zaterdag rijden en keerde men zondagavond laat terug, zodat het benzineverbruik helemaal niet afnam. Ook benzine op de bon mislukte. In de grensstreek reden automobilisten naar onze buurlanden, waar benzine niet op de bon was. Veel mensen, die toch al weinig reden, hadden bonnen over. Ten slotte lapten benzinestations in Nederland de rantsoenering aan hun laars: ze leverden brandstof zonder bonnen. De distributieregeling werd nog binnen een maand teruggedraaid.

Bronnen: FireStone, Wikipedia

Please log in or register for free to comment!

Category: