This site uses cookies to help us provide quality services. Using our services, you consent to the use of cookies.

[NL] Verklaring van de wegnummers

Ik heb mij wel eens afgevraagd of er een systeem in de zg. N-wegen zit. Dus, hoe zit het systeem van routenummering nu in elkaar?

Provinciale weg

Een provinciale weg is een Nederlandse weg die wordt aangelegd, onderhouden en beheerd in opdracht van een provincie. De status van provinciale weg zegt iets over de beheerder van de weg, in dit geval dus de provincie. Ook zegt het wat over het weg type. Nummers 1 t/m 174 zijn gereserveerd voor interprovinciale wegen. 175 t/m 399 zijn voor de provinciale wegen. 400+ is voor lokale provinciale wegen (deze zullen op termijn allemaal vervallen en aan de gemeentes overgedragen worden). Een provinciale weg kan zowel een stroomweg (autosnelweg en autoweg), een gebiedsontsluitingsweg als een erftoegangsweg zijn. Nederland kent 6.713 kilometer aan provinciale wegen (2004). Provinciale wegen hebben over het algemeen de nummers 175 en hoger, en kunnen zowel N- als A-wegen zijn. Veel provinciale wegen worden binnen de bebouwde kom beheerd door de gemeente. De provincie betaalt dan aan de betreffende gemeente een bijdrage voor het beheer.

Vanaf 1981 is begonnen met de invoering van driecijferige N-wegnummers ten behoeve van bewegwijzering. De eerste fase betrof de nummers 175 t/m 399, welke als volgt over de provincies verdeeld werden:

 • 175 t/m 250 Noord- en Zuid-Holland en Utrecht.
 • 251 t/m 300 Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.
 • 301 t/m 350 Overijssel, Gelderland en Flevoland
 • 351 t/m 399 Groningen, Friesland en Drenthe.

Deze wegen kunnen de provinciegrenzen overschrijden en hebben aan beide zijden van de provinciegrens hetzelfde nummer.

Vanaf 1993, tegelijk met de invoering van de Wet herverdeling wegenbeheer, werden ook de minder belangrijke provinciale wegen genummerd van 400 t/m 999, waarmee de oude secundaire en tertiaire nummers kwamen te vervallen. Voorheen kwamen deze nummers zelden voor op de bewegwijzering en waren dus puur administratief gebruik, de laatste jaren worden deze nummers steeds vaker wel op de bewegwijzering vermeld.

 • 401 t/m 430 Utrecht
 • 431 t/m 500 Zuid-Holland
 • 501 t/m 550 Noord-Holland
 • 551 t/m 600 Limburg
 • 601 t/m 650 Noord-Brabant
 • 651 t/m 700 Zeeland
 • 701 t/m 730 Flevoland
 • 731 t/m 780 Overijssel
 • 781 t/m 850 Gelderland
 • 851 t/m 900 Drenthe
 • 901 t/m 950 Friesland
 • 951 t/m 999 Groningen

Bron: ANWB (ANWB heeft het helemaal verkeerd haha. Red.)

Bron: Wikipedia

 

Please log in or register for free to comment!

Category: