This site uses cookies to help us provide quality services. Using our services, you consent to the use of cookies.

[NL] Honda News: Vakantie in Japan

Dit is een reisverslag van Honda dealers in de BeNeLux die een prijsvraag hebben gewonnen en op bezoek mogen in Japan. Erg leuk om te lezen en weer dank aan Hans voor het aanleveren van het materiaal!

DealerreisJapan 1

SPECIAAL NUMMER « VAKANTIE IN JAPAN »

DealerreisJapan 2

DealerreisJapan 3

Over enkele ogenblikken zullen de Honda-dealers opstijgen. Het wondere Japan-avontuur begint!

WIE VERRE REIZEN DOET, KAN VEEL VERHALEN...

Vertellen is maar een weerkaatsing van het eigenlijke beleven. Tien dagen in het feeërieke Japan ! Voor de Honda-verdelers, winnaars uit de Honda - wedstrijd, is nu het sprookje uit. Lang zullen ze nog nakaarten, over deze onvergetelijke vakantie... die zij hebben mogen beleven!

DealerreisJapan 4

Ze zijn aangekomen, Het ontvangstcomité, gevormd door vooraanstaande
leiders van Honda Motor, neemt onmiddellijk de Europese bezoekers op sleeptouw.

Donderdag 12 november, Aankomst te Tokio

Te 19 u 15 plaatselijke tijd landt onze DC 8 C van de K.L.M. op de internationale luchthaven van Tokio, na een tussenlanding (brrr!) in Alaska ! Op de landingsbaan worden we hartelijk verwelkomd door een zeer sympathieke delegatie, bestaande uit talrijke afgevaardigden van Honda. Deze uitbundige vriendelijkheid belooft voor ons verdere verblijf. Met een snelle en comfortabele bus arriveren wij aan het Palace Hotel van Tokio. Eerste verbazing! Dit hotel getuigt van een comfort dat uiterst zelden in Europa gevonden wordt. Iedere gast beschikt over een kamer met badkamer... met radio... en zelfs met TV!

Te 20 u 30 maken de Europese dealers kennis met de directie van Honda op een "begroetingsreceptie". De luxe van deze ontvangst beschrijven is onmogelijk, het zou ons te ver leiden ! Alle dealers hebben tijdens hun eerste nacht in Japan geslapen als marmotjes. Want dat hadden we al begrepen, voor de komende drukke dagen moesten wij flink uitgeslapen zijn!

Waar staat geschreven dat een vrijdag 13 een geluksdag is!

Onze eerste dag in het Land van de Rijzende Zon leidt ons naar het Honda Onderzoek- en Ontwikkelingsinstituut te Saitama, aan de rand van Tokio. Bij de ingang krijgt ieder van ons het witte vest en het beroemde petje, die het onafscheidelijke uniform vormen van alle leden van de grote Hondafamilie. Het voorbeeld komt van hogerhand. Ja, want ook de heer Siochiro Honda maakt op deze regel geen uitzondering!... Hier wacht ons ook een kleine ontgoocheling. Wij moeten camera’s en fototoestellen in de kleedkamer achterlaten. Alles wat wec zullen zien is "top secret"!

Dit instituut is enig in zijn soort. Elk Honda-onderdeel wordt hier getest volgens hypermoderne methoden. Er is zelfs een kamer waar de temperatuur tot 50 graden onder nul kan herleid worden. Geleerden en technici (ze zijn 700 in getal!) bestuderen er de gedragingen van de Honda-motoren. Met een echte verbetenheid werken zij aan de ontwikkeling van motorfietsen, auto’s, generators, ind. motoren, vliegtuigmotoren en werktuigmachines, die in het produktieproces van de Honda-fabrieken zijn ingeschakeld. Wij krijgen de gelegenheid om alles te zien, alles te vragen, alles te onderzoeken... behalve enkele zalen waarvan de deur hermetisch gesloten blijft voor elke persoon «vreemd aan de dienst ». 

Daar wordt in het grootste geheim gewerkt aan de modellen die binnen afzienbare tijd de hele wereld zullen doorkruisen! 

Hoeft het nog gezegd dat het onthaal ook hier allervriendelijkst was en dat de heer Honda in hoogst eigen persoon ons rondleidde. 

Rond de middag wenden wij onze steven naar de Honda-fabriek van Saitama, gelegen op enkele minuten van het instituut. Steeds gekleed met ons vest en pet komen wij oog in oog te staan met de ultra-moderne fabrikatiemethoden, die iedereen met verstomming slaan. Eens te meer maken we kennis met de ontzaglijke produktiemogelijkheden van Honda.

DealerreisJapan 6

De fabriek van Suzuka is zo uitgestrekt dat men genoodzaakt is om ze per treintje te bezoeken.

Wij lunchen op de fabriek zelf, in gezelschap van de leiders van de maatschappij. Maar de dag is nog niet afgelopen.
Enkele tijd later bevinden wij ons op de maatschappelijke zetel van Honda Motor te Tokio. Nieuwe verwondering en bewondering voor dat machtige gebouw, voorzien van klaarlichte kantoren, uitstekend gegroepeerd en ingericht. Daar heerst enorme bedrijvigheid en tegelijk toch een prettige werksfeer. Wij zien er ook de vele teleprinters die de band vormen tussen het hoofdhuis en de Honda-vestingen over heel de wereld.

DealerreisJapan 19

De heer Soichiro Honda, tijdens zijn welkomstrede.

Na onze aankomst in het hotel zijn wij te 20 uur te gast in een van de schitterendste night-clubs, die men zich kan indenken, het Mikado Restaurant Theater. Spreken over de pracht van het menu... of van de luister van het spektakel is onbegonnen werk. Het gebodene kan in elk opzicht de vergelijking doorstaan met de beste show van Broadway en zelfs van Las Vegas. Het einde van deze avond komt veel te vroeg maar wij troosten ons met de gedachte dat het morgen ook een formidabele dag zal worden!

DealerreisJapan 7

Aan de ingang van het Opzoekingscentrum van Honda Motor heeft
iedereen het klassieke Honda-uniform aangetrokken : wil vest en groene pet.

Zaterdag 14 november - De mens is een groot kind!

Rond 12 uur die dag komen wij aan in het Tama-Tech, het ontspanningspark voor klein en groot. Het is een soort Disneyland... maar dan heel en al in het teken van de 4-takt motor. Na een diner, even overvloedig en verfijnd als de maaltijden waarvan wij tot hiertoe hadden genoten, moeten wij weer opnieuw vaststellen dat de mens eigenlijk een groot kind is ! Als gekken hebben wij ons vermaakt op scooters, bromfietsen. go-karts, "vliegende-schotels" en zelfs "kopjes", allen uitgerust met 4-taktmotortjes. En op de speciale motocross-omloop hebben wij de vakkundige en acrobatische rijmanskunsten bewonderd van de heren Van Oorschot, Colin, Goemans en Siemens uit ons gezelschap. Bij onze terugkeer in het Palace Hotel, na een hele namiddag te hebben gespeeld, staat weer de tafel gedekt voor een gedenkwaardig festijn. Daarna gaan wij Tokio langs de straat verkennen. Iedereen komt onder de indruk van de wriemelende drukte die deze hoofdstad zinderen doet. Maar te Tokio is middernacht sluitingsuur. Spijtig... of liever gelukkig. Op die manier zal iedereen na een goed gevulde dag. met genoegen tussen de veren kruipen... om krachten op te doen voor morgen !

DealerreisJapan 9

De Heren Scheer, Wuyts en Harmans maken zich klaar voor een
snelheidskoers per go-kart op de omloop van het amusementspark Tama-Tech.

DealerreisJapan 10

Nog in het Tama-Tech. De heer Van Oorschot geeft een demonstratie
van zijn virtuositeit als motorpiloot op de motocross-omloop.

DealerreisJapan 11

Op de omloop van Suzuka waren wij in de gelegenheid de Honda-types
C320 en S90 te testen, alsmede de sportwagen Honda 600 S.

Zondag 15 november - Snelheid : 250 km per uur!

Ja. u heeft goed gelezen: 250 km/u. Dit is de vaart waarmee de trein Kodama van de New Tokio Line ons naar Nagoya voert. En het wonderlijkste van alles is nog, er is niets dat vermoeden laat hoe snel wij wel opschieten. Knusjes in de diepe donzige slaapzetels, wanen wij ons in een luxueus salon. Wij laten ons de lunch aan boord van deze trein heerlijk smaken en nauwelijks is de laatste hap verorberd of dc trein staat stil te Nagoya.
Hier brengen wij een bezoek aan een volledig gerestaureerd middeleeuws kasteel en een tempel. Ook genieten wij van een buitenkansje! Vandaag is het de rituele feestdag van de kinderen van 3, 5 en 7 jaar. Drieduizend mensen doen mee aan de bedevaart, als dankbetuiging voor de goden, omdat zij hen zo mooie, zo gezonde kinderen hebben geschonken. Deze kinderen, gekleed in bont gekleurde kimono’s, stappen op in de stoet. Het is een fascinerend gezicht, dat niemand onder ons zal vergeten! Onnodig te zeggen dat onze vriend, de heer Redel uit Assenede zijn beeldjagend hartje kan ophalen. Hij brengt zijn hele arsenaal indrukwekkende camera’s, fototoestellen, lichtmeters, afstandsmeters en filters in stelling. Uit alle hoeken en standen schiet hij kiekjes !
Onze komst in het Nagoya Myako Hotel gaat natuurlijk niet onopgemerkt voorbij en wij worden omstuwd door nieuwsgierigen. Maar onze eetlust kent geen verpozen en wij doen de feestelijke tafel weerom alle eer aan.

DealerreisJapan 12

Enkele dealers voor liet middeleeuwse kasteel van Nagoya.

Maandag 16 november - Suzuka! 4.000 stuks per dag!

De Honda-fabriek van Suzuka beschrijven is onbegonnen werk. Wij vallen van de ene verbazing in de andere. Superlatieven zijn te bescheiden om onze ongelooflijke ervaringen en gevoelens weer te geven over deze fabriek, waar zo maar eventjes 4.000 modellen per dag worden afgewerkt. Wij geloven trouwens nooit ergens elders een fabriek te zullen vinden waar de efficiëntie verder doorgedreven is. Na dit overweldigende bezoek komen wij op de omloop van Suzuka. Hier kunnen wij naar eigen goeddunken de nieuwe Honda S90 en de uitzonderlijke Honda-sportwagen 600 S beproeven. Met tegenzin nemen wij afscheid van Suzuka. Terug in ons hotel besteden wij (zoals altijd) de beste zorgen aan onze maag. Bovendien worden wij allen verwend met een leuke herinnering.

DealerreisJapan 2

 DealerreisJapan 13

Traditionele groepsfoto in het restaurant Kyo-Yamato. De Benelux-dealers in
feestornaat, speciaal voor de gelegenheid, geschaard rond de heer Honda.

Dinsdag 17 november - Het vest maakt plaats voor de kimono...

Vandaag gaan we een kijkje nemen in de streek van Kioto. Ontegensprekelijk het schilderachtigste oord van Japan, waar tempels en toeristische plaatjes zich verdringen. Hier doet zich een klein incident voor. Een groep jongelui bestormen de heer Sas. Wat willen ze ?... Gewoon zijn handtekening, want ze zijn ervan overtuigd, gezien zijn gestalte, dat ze te maken hebben met de Olympische judokampioen Anton (Geesink. Met een ingehouden lach offert de heer Sas zich op... heel gelukkig dat hij geen staaltje van zijn judokwaliteiten moet ten beste geven !

Vandaag is de lunch getransformeerd in een reusachtige "barbecue" in openlucht, aan de oever van een sprookjesachtige rivier. Wat een festijn! Wij zitten precies in luilekkerland. Hele kreeften bij dozijnen, biefstukken en koteletten waarvoor moeders pan te klein zou zijn, alles opgediend op een berg van allerhande groenten en overgoten met een vloed van verrukkelijke dranken. Het is duidelijk, hiertegen is zelfs onze beste eetlust (en die is van geen kleintje vervaard) niet opgewassen! Wij verklaren gewoon "forfait"!

Bij onze terugkeer in het hotel worden wij opgewacht door een meesterkleermaker die ons een traditionele kimono aanmeet en onze voeten laat steken in die typische Japanse schoeisels met dikke zool. Dan worden wij stuk voor stuk op de gevoelige plaat gelegd, telkens geflankeerd door beminnelijke geisha’s. Een schitterende receptie verwacht ons in het restaurant Kyo-Yamato, een 100 % Japanse gelegenheid, waar ook HH. MM. Koning Boudewijn en Koningin Fabiola te gast waren tijdens hun bezoek van vorig jaar.

DealerreisJapan 14

Overhandiging van geschenken aan de heer Honda in het restaurant Kyo-Yamato.

DealerreisJapan 15

Een "uitgelaten" tafel van de vele, tijdens het 100% Japanse diner
in het restaurant Kyo-Yamato. Op de foto : de heren Sas, Harmans en Oosterbaan.

Het wordt een vorstelijk diner (hoe kan het anders ?!) dat nog meer glans krijgt door de aanwezigheid van de heer Soichiro Honda. Wij zitten aan kleine tafeltjes, waaraan telkens ook een afgevaardigde van Honda Motor heeft plaats genomen... En aan de tafel van de heer Honda, waar de heren Claeys, Bonte, Van den Ende en Oly mee aanzitten, is de stemming niet de minst hartelijke. Integendeel ! Wij maken van de gelegenheid gebruik om aan de heer Honda, in naam van ons allen, een hangklok versierd met gouden geldstukken met de beeldenaar van Koningin Juliana, aan te bieden, evenals een portretschilderij van de heer Honda. De Benelux-gasten schijnen zich beter en beter thuis te gevoelen in hun kimono, ondanks het feit dat zij hun brieventas en sigaretten in hun mouw moeten stoppen... kleine details die de vrolijke stemming nog verhogen. Ter verlusting van oor en oog dansen en zingen tientallen geisha’s, en lichten zo een tip op van de sluier die over de Japanse middeleeuwen hangt...

Woensdag 18 november - Een zuiver toeristische dag!

8.000.000 toeristen per jaar! Dit is het officiële cijfer dat door het stadje Atami (ongeveer 40.000 inwoners) jaarlijks geherbergd wordt. Vandaag zijn wij hier voor de lunch. Vandaar gaan wij naar het Nationaal het Park van Hakone, waar wij de zwavelige warmwaterbronnen, de machtige wouden en bossen bekijken.

In de bus verkort de mooie Japanse hostess, die ons nooit verlaat, de reis met het zingen van enkele liedjes. Eén ervan kent echter veel succes... en de heer Dexters, uit Opgrimbie, en de heer Maenen, uit Genk maken er dan op slag ook een Vlaamse versie van. Na tal van inkopen, gepleegd door verwoede souvenir-jagers (en dit soort tiert welig in ons gezelschap), komen wij samen in het hotel Kanko van Hakone, waarvan de ramen uitkijken op de eeuwig besneeuwde flanken van de Fyjiyama. In de loop van de avond zijn wij getuige van een epische bowlingstrijd tussen de heren Oosterbaan, Derooy. Devries en andere kegelaars.

DealerreisJapan 16

Nationaal Park van Hakone. Op de achtergrond ziet men de dampen van de bekende zwavelige warm waterbronnen.

Donderdag 19 november - Fujiyama, hier zijn wij!

Op de weg naar de nieuwe Hondafabriek van Sayama houden wij even halt bij het Kawaguchi-meer en nemen daarna enkele verfrissingen in een hotel, aan de voet van de Fujiyama. Deze geweldige vulkaan is opnieuw een uitstekende oefening voor de fotografen uit ons gezelschap. De fabriek van Sayama werkt nog niet, maar wij zijn toch in de gelegenheid de opmerkelijke machines en de vernuftige apparatuur grondig te bekijken. Weldra zullen hier de Honda-auto's van de band lopen. En wij zijn niet weinig fier te vernemen dat wij de eerste bezoekers zijn die in deze fabriek toegelaten worden. Wij nemen weer plaats in de bus met bestemming Tokio. Het New Hilton Hotel, ontegensprekelijk het mooiste van alle Hilton-hotels van heel de wereld, ontvangt ons als prinsen. Na een late "shopping" in de Japanse hoofdstad leggen wij ons te bed. Wel te rusten !

DealerreisJapan 17

Het schitterende Hilton Hotel van Tokio, waar wij onze laatste twee nachten in Japan doorbrengen.

Vrijdag 20 november - Honda-dealers bezetten de stad!

De meeste Honda-agenten, die motor- en bromfietsen verhandelen, verkopen ook Honda-sportwagens, ook al beschikken zij niet over de nodige installaties om het onderhoud te verzekeren. De heer Honda heeft echter de oplossing gevonden, namelijk een centrale onderhouds- en naverkoopdienst in het centrum van de stad. De dienst is ultramodem ingericht en alle dealers maken er gebruik van. Trouwens allen zijn mede-eigenaars. Voorwaar een eenvoudige oplossing ! Maar je moet eraan denken !...

Na het bezoek aan dit centrum keren wij terug naar het Hilton Hotel voor de lunch. De namiddag is vrij. Meer hoefden de Benelux-dealers niet te weten. Met z’n allen trekken ze naar de stad en belegeren als ’t ware de winkels... ze kopen alles wat ze maar krijgen kunnen. Het is een echte razzia op alles "made in Japan"! ’s Avonds, in de Star Hill Club van het Hilton Hotel, in aanwezigheid van de heer Fujisawa, Vice-President van Honda Motor, wonen wij de afscheidsreceptie bij : laatste receptie maar zeker niet de minste; zoals steeds een koninklijk onthaal!

Nadat de heer Lammers aan de heer Fujisawa ons geschenk heeft overhandigd. dankt de heer Van Zijp in een ontroerende speech, in naam van ons allen, voor het onvergetelijke verblijf, tijdens hetwelk alles, maar dan ook alles, in de puntjes geregeld was. Prettig detail, op deze receptie ontvingen wij allen een prachtig geschenk en ook een mooi album met vele foto’s, opgenomen tijdens ons verbiljf... de laatste waren nog dezelfde morgen gemaakt. Weer een duidelijk bewijs van de efficiëntie en de ongelooflijke organisatiegeest, die heel Japan bezielt! ...Die nacht slapen wij voor ’t laatst onder de Japanse sterrenhemel. Maar de nacht schijnt ons veel te kort. Allen wensen wij dat de morgenstond nog dagen en dagen op zich zou laten wachten!

Zaterdag 21 november - Sayonara! ...

Helaas! Sayonara... Tot ziens. Japan, toverachtig sprookjesland ! Wij bevinden ons op de luchthaven, waarvan ons vliegtuig zal opstijgen ... als het kan opstijgen! Ja, want alle reizigers zijn immers zo zwaar geladen met geschenken, souvenirs, koopjes, dat wij ons ernstig afvragen of wij geen tweede vliegtuig moeten charteren. De directeurs van Honda Motor zijn natuurlijk meegekomen om ons goede reis te wensen en na te wuiven. Opgezweept door de reactiemotoren  maakt ons vliegtuig zich los van de grond... Weldra vervagen de laatste beelden van Japan... Weldra zullen wij in Brussel en Amsterdam landen, na tussenlandingen op Manilla (waar de laatste centen opgaan in sigaren), Bangkok, Calcutta. Karachi, Dahrhan, Kaïro, Athene en... niet te Zürich, zoals voorzien, vermits de dichte mist ons verplichtte de wijk te nemen naar Frankfurt. Er rest ons nog een laatste formaliteit: de douane. Deze verliep zeer vlot, dank zij de vriendelijkheid van de K.L.M. die alles in het werk heeft gesteld om deze verplichting zo licht en zo kort mogelijk te maken.

« Geen adieu, maar tot weerziens!... »

De directeurs van Honda Motor vinden maar één ding minder gelukkig : "Spijtig, zeggen ze, dat niet alle Honda-dealers deze onvergetelijke dagen hebben kunnen beleven!..." Maar, vriend-lezer. wees niet bang. Honda Motor Benelux denkt reeds aan een nieuwe wedstrijd ! En wie weet, misschien is dan voor u het ogenblik aangebroken om volop van de Japanse gastvrijheid te genieten...

DealerreisJapan 18

Tijdens de receptie in het restaurant Kyo-Yanutto dansten charmante
geisha's, die een fascinerend stuk Japanse geschiedenis lieten herleven.

HONDA wenst u een gelukkig nieuwjaar en... een bloeiende verkoop!

DealerreisJapan 20

 

  pdf Dealerreis door Japan (reisverslag) (6.69 MB)

Please log in or register for free to comment!

Category: